De kracht en de kennis van voorbije tijden en glansrijke culturen verenigd met een nieuwe tijdsgeest

Debbie Koning

Verandering vanuit de onderstroom

Als je deze digitale vrijplaats verkent, verwacht dan een smeltkroes van interventies uit verschillende windstreken. Vedische en westerse wetenschappen. Een verhaal doordrongen van zachtmoedigheid en een constant streven naar vooruitgang. Persoonlijke projecten, werk voor het individu en collectieven. Hier is ze dan, één plek als onderdak voor twee bedrijven en alles dat daarmee verbonden is.

Kohesie voor teams, groepen, (inwoners) initiatieven en andere (sub) culturen. Nieuwe werkelijkheid voor het individu die persoonlijke leiderschap en zelfontwikkeling ten diensten van een nieuwe werkelijkheid willen zetten.
En last but not least, via mij als mens, omdat het doorleven en belichamen van wat je ontwikkelt het meest waardevolle is wat we te doen hebben. Pratice what you preach.

Nieuwe werkelijkheid is een praktijk voor persoonlijk leiderschap en lichter leven. Waar het draait om de mens in al zijn individualiteit. In tegenstelling tot Kohesie waar het onlosmakelijk verbonden zijn van alles centraal staat.

Dat is geen toevallige paradox. Het is een levensvisie die vaste vorm heeft gekregen.

Kohesie

Duurzaam sociale cohesie ontstaat wanneer iedereen zijn eigen en authentieke rol inneemt. Dat klinkt wellicht als een open deur, maar ben jij die deur al helemaal door? Autonomie als uitgangspunt voor gehechte community is een hoeksteen voor de maatschappelijke veranderingen.

Voor deze benadering moet vooral ook wijsheid gehaald worden uit de onderstroom deze zal de context blijvend veranderen. Verandering vanuit de onderstroom betekent dat je moet erkennen wat er allemaal nog meer speelt wat misschien niet meteen gehoord en gezien wordt. Het gaat erover om mensen hun kracht terug te geven zonder onnodig van koers te wijken. Om dat proces te bevorderen en alle wijsheid, kennis, kunde en ervaringen zo goed mogelijk te gaan benutten, dient Kohesie. Het doet dienst als voedingsbodem voor verandering in een snel ontwikkelende en uitdagende sociale context.

Participatieve observatie, actieonderzoek, duiding en samenwerkingstrajecten. Allen werkvormen om tot een harmonieuzer en natuurlijker leefklimaat in met name het sociaal, cultureel en ontwikkelings domein te komen.

Nieuwe werkelijkheid

Onder de vleugels van Kohesie is Nieuwe werkelijkheid ontstaan om mensen op individueel niveau te ondersteunen. Waar Kohesie er is voor collectieve uitdagingen, werd al snel duidelijk dat de ondersteuning van de authentieke mens ruimte vraagt in één-op-éénbegeleiding.

Om in harmonie met onze verschillen om te kunnen gaan, vraagt dat onder andere veel van onze zelfkennis. Steeds beter en meer met jezelf en je eigen potentie in verbinding zijn, stelt je in staat om een authentieker leven te leiden. Wie wil dat nou niet?

Nieuwe werkelijkheid ondersteunt hiermee de missie van Kohesie, maar doet dat net vanuit een andere invalshoek. En krijgt een nieuwe wending wanneer hart, hoofd en spirit met elkaar in lijn liggen.

Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden.

Meer weten?

Naast al die bedrijvigheid spelen er ook nog weleens andere dingen. Columns, vrijwilligerswerk of andere projecten. Soms deel ik daarover en kun je dat hier of via de socials terug vinden.