Adviesraden

Veel adviesraden worstelen in deze tijd met hun rol, vorm en betekenis. Ze streven naar een diverse bezetting wat vaak al een uitdaging op zich is. Daarnaast spelen er aan tafel herkenbare dynamieken af. Bewuste en onbewuste patronen spelen op en houden iedereen vaak in de hun bekende rol.

Juist in deze tijd waar transformatie centraal staat is investeren in de voedingskanalen van het beleid van groot belang.

Inspiratiesessie voor raden

Een eenmalige bijeenkomst kan soms al voldoende zijn voor een raad om meer inzicht in het eigen functioneren te krijgen. In deze bijeenkomsten kijken we naar de dynamiek aan tafel. We bespreken welke kwaliteiten jullie al aan tafel hebben en welke potenties nog onvoldoende benut worden. De raad onderzoekt zelf welke processen dit voor hun beïnvloed en krijgt inzichten hoe hier anders mee om te gaan.

Deze bijeenkomst wordt op een licht en luchtige manier begeleid zodat er letterlijk en figuurlijk meer ademruimte aan tafel ontstaat.

Training op maat

Voor raden die een meer intensief veranderproces in willen gaan is er een training waarbij bezetting, opdracht en invulling en dynamiek diepgaander bekeken worden.

Er is mogelijkheid om de training aan te vullen met de inzet van een trainingsacteur.

Flyer inspiratiesessie adviesraden