Familie opstellingen

“The greater soul moves in only one direction, and that is to bring into union what that which has been made separate.”

Familie als bron


Bijna al onze patronen komen voort via onze familielijnen. Vanuit onze familie leggen we de basis van ons gedrag.

Patronen of thema’s die constant terugkeren en niet te veranderen lijken, zelfs niet als je hier hard voor werkt, hebben vaak een bron in jouw familie. Een opstelling kan zichtbaar maken waar de wortel van dit gedrag is gaan groeien en welke disbalans het voor jouw optimale functioneren in de weg is gaan staan.

Inzicht

Inzicht is fijn, het geeft je mogelijkheden om dingen anders aan te pakken maar een opstelling werkt dieper. Tijdens een familieopstelling staan andere deelnemers voor jou in het veld en representeren mensen, rollen en thema’s in jouw verhaal. In dit veld verschuiven dingen en heelt vaak een stuk in jouw verhaallijn.

De intelligentie van het veld is vele malen groter dan dat van ons. Ook als wij niet direct snappen wat het ons laat zien werkt het door in een opstelling.

Overzicht

Onze mind scheept ons op met vele verhalen of wat goed en fout is. Over wat wel en niet van ons verwacht mag worden. Waar we behoefte aan hebben.

Veel van deze verhalen zijn onbewust en zijn we gaan doorleven zonder dat het ons nog in contact zet met onze eigen levensenergie.
Via een familieopstelling worden de lijnen weer helder en kom je weer een stap dichterbij jouw eigen ware plek.

Kind durven zijn

Je plek innemen is voor veel mensen een spannende en moeilijke uitdaging. Je werkelijke plek innemen is namelijk confronterend als je in verstrikkingen, loyaliteitsconflict of afhankelijkheidsposities terecht bent gekomen. Jezelf het gunnen dat het goed met je gaat als je het lot van een van je ouders hebt overgenomen is onmogelijk zonder dat je het terug geeft bijvoorbeeld. Daadkracht in je leven ervaren zonder dat je je biologische vader helemaal hebt aangenomen blijkt in de praktijk een zeer zware taak.

Persoonlijk, collectief en universeel geweten

Wat we in systemisch werk het persoonlijk geweten noemen is dat gene wat er voor zorgt dat we dingen zien als goed en fout. Hierdoor worden er ook mensen en gebeurtenissen uitgesloten. Die mogen er van ons persoonlijk geweten niet zijn omdat we ze als niet goed (voor ons) zien. Maar dat wat we met man en macht uitsluiten is er nog steeds wel.

Daar komt het collectief geweten kijken. De natuurwetten zorgen ervoor dat alles een plaats heeft. Ook dat wat pijn en verscheuring veroorzaakt heeft ergens een plek. Het familie geweten, wat een vorm van collectief geweten is beslaat een groter veld en maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad. De natuurwetten zorgen ervoor dat iedereen een plek krijgt. Het familiegeweten zorgt daarmee dus vaak voor de uitgeslotenen.

Het derde geweten noemen is het universele geweten, die maakt geen onderscheid. Hierin zijn geen polariteiten meer. Alle drie deze gewetens spelen mee in een opstelling en in jouw gedrag. Wanneer nodig zal daar tijdens de opstellingendag extra uitleg over gegeven worden.

De fontein

De methode die Els van Steijn beschrijft is doorgesijpeld in mijn werk als opsteller. De kracht van op je plek staan en je ouders, en jou zelf, helemaal hun plek boven jou gunnen in de fontein is een krachtig metafoor die in veel van de opstellingen voorbij zal komen. Het aannemen van familieleden zorgt ook dat je uit verstrikkingen kunt komen. Echter is dit natuurlijk eenvoudiger gezegd als gedaan. Daarvoor is een opstelling zo krachtig. Het laat aan jou zien wat er in het veld speelt en wat jij op moment van de opstelling mag helen.

Praktisch

Zeker als het de eerste keer is dat je deelneemt aan een opstelling kan het spannend voelen en voor sommige mensen zal het helpen een beeld te hebben van hoe dit er ongeveer uit zal zien. Vergeet daarbij niet dat iedere opstelling anders is en dat het het beste werkt als je vol vertrouwen op het proces in stapt. Ik probeer je een beeld te geven van wat je praktisch kunt verwachten.

Groepsproces

Ik werk als opsteller voornamelijk met representanten in een opstelling dus deze dagen zijn in groepsverband. Relatief kleine groepen die vaak als veilig worden beschouwd. Iedereen brengt zijn of haar eigen kwetsbaarheid in en is daarom ook respectvol tegenover die van jou.

De opstelling

Deelnemers zijn gekomen met een thema of een vraag die ze graag verder willen uitdiepen of oplossen. Kort wordt deze ingeleid. We praten hier niet te lang over en gaan snel over tot een opstelling.
De inbrenger van de vraag kijkt in beginsel toe hoe in het veld de representanten zich gedragen en het verhaal zich uit kristalliseert. Na afloop sluiten we opstelling goed af en heeft de vraagsteller voldoende voeding en ruimte voor eventuele verdiepende vragen gehad. De opstelling werkt na het afsluiten altijd door. Op de dag zelf wordt daar meer over uitgelegd.

Tijd en ruimte

Voor een opstellingen dag nemen we ruim de tijd. We worden deze dag volledig ont-zorgd waardoor je helemaal bij jezelf en je ontwikkeling aanwezig kunt zijn. De locaties die gebruikt worden worden zorgvuldig uitgekozen en zorgen voor een warm welkom op alle vlakken. We starten om 10.00, de inloop is vanaf 09.30 naar verwachting zijn we rond 16.00 klaar.
Neem ruim de tijd voor deze dag. De ervaring leert dat het voor de meeste mensen fijn is hierna niets meer te plannen. In een opstelling kan het qua ervaring wat wisselen in temperatuur, kleden in laagjes en praktische schoenen is aan te raden.

Eerst volgende familieopstelling

Er staat een familieopstelling gepland op 7 november. Via deze link kom je terecht op de Hipsy pagina waar je aanmelding compleet kunt maken. 

Interesse?

Wil je een familieopstelling ervaren maar staat er geen datum die voor jou uitkomt? Of wil je eerst nog wat vragen kunnen stellen om een voor jou passende afweging te kunnen maken? Neem contact op via onderstaande knop of bel mij even.