Maatschappelijk betrokken

Als je doet wat je deed krijg je niet altijd meer wat je kreeg.

We zien veel maatschappelijke veranderingen de afgelopen jaren. Deze zullen ons uiteindelijk ook gaan helpen om niet alleen diversiteit te aanvaarden maar ook te omarmen.
Dit proces kun je zien als verloop van divers naar inclusief.

Dit is een enorme kanteling die we met elkaar moeten maken en levert grote transformatie opdrachten op.

Onze systemen blijken niet meer te werken. Verschillen worden groot uitgemeten. Angst steekt met regelmaat de kop op en destructief gedrag lijkt aan de orde van de dag. De samenleving lijkt te polariseren. Toch is deze verschuiving nodig om onze bewustwording te vergroten. Uiteindelijk stelt het ons in staat in plaats van te polariseren te synchroniseren

In al onze verschillende rollen levert dat vraagstukken en kwetsbare gesprekken op. Hoe breng je die in kaart en voer je het goede gesprek in een passende setting om tot duurzame verandering te komen? Je begint van binnenuit. Je bevordert de sociale cohesie en gebruikt werkvormen passend bij de context. Heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact op of lees verder over adviesraden, building tribes of community gathering.