Het geheel is meer dan de som der delen

Teams, groepen, (inwoners)initiatieven en andere (sub) culturen

Verbinding van ongelijke delen

Kohesie staat voor verbinding van ongelijke delen op basis van gelijkwaardigheid. Hoewel veel mensen dit nastreven, is de praktijk weerbarstig. Zeker als er sprake is van verandering, als het oude doen en laten niet meer werkt en men overgaat naar nieuwe manieren van zien en organiseren. Juist die fase, het ‘liminale’, is waar de kracht van Kohesie het beste tot uiting komt. Als veel nog onzeker is en langzaam maar zeker (of snel en krachtig) losgelaten moet worden, om zo het nieuwe te laten ontstaan. Hervormingen, fusies, oprichtingen, reorganisaties, ze vragen allemaal om een liminale fase: als we het nog niet weten en er samen invulling aan mogen geven.

Beweging naar nieuwe manieren

De huidige tijdgeest zou je zo ook kunnen omschrijven: een zoektocht en beweging van dat wat niet meer werkt naar nieuwe manieren. En daarbij afscheid nemend van wat is geweest, zodat het niet blijft sluimeren. Dit vraagt van ons op vele vlakken veel verschillende kwaliteiten. Wat doet dit met de ruimte tussen mensen en tussen de mens en zijn bedoeling? Daar dient het aanbod van Kohesie voor.

Bewustzijn vergroten

Het bewustzijn rondom gelijkwaardigheid vergroten, begrijpen, belichamen en systemisch integreren. Maar ook die nieuwe situatie helder schetsen en met elkaar de stip op de horizon plaatsen. In de overtuiging dat flexibele en wendbare ondersteuning gebaseerd op wereldse/organische werkvormen en structuren de uitkomst biedt. Die vind je bij Kohesie in verschillende vormen en diensten:

• Onderzoeker
• Duider
• Gespreksleider/ facilitator
• Spreker

Onderzoeker

Complexe vraagstukken doen mijn hart sneller kloppen en mijn brein mag dan ook mee doen. Maar ik geloof dat je het niet allemaal zelf hoeft te bedenken. Het inzetten van ieders expertise en ervaring is ongelofelijk krachtig. Daarom doe ik graag actieonderzoek, altijd naar aanleiding van een vraag uit de dagelijkse praktijk. Dit onderzoek is participatief. Zowel de deelnemers als de onderzoeker nemen actief deel en veranderen de uitkomst van het onderzoek door constante beweging. Deze onderzoeksvorm levert kennis en kunde op bij de groep waar de vraag speelt en biedt inzicht in onderliggende vraagstukken. Als onderzoeker faciliteer ik de groep om hun eigen kennis en kunde weer in te gaan zetten. De groep heeft het antwoord. Deze manier van onderzoeken legt de definitiemacht weer terug bij de samenleving. Het doel is autonomie en eigenaarschap van het team, het samenwerkingsverband of de gemeenschap. Want de kennis is in de groep.

Duider

Vaak weten, voelen of zien we wel dat er dingen niet gaan zoals ons ideale plaatje is. Maar waar ligt dat aan? Wat speelt er onder de waterlijn en handelen we nog wel naar de bedoeling van ons bestaan als vereniging of organisatie? Door middel van participatieve observatie brengen we de tussenruimte tussen mensen, tussen mens en taak, groep en bedoeling in kaart. Dit kan een cultuurscan opleveren, maar het kan ook een aftrap naar een langer proces met elkaar zijn. In een duiding gaat het altijd om het hier en nu in samenspel met de omgeving die altijd veranderlijk is.  Duidingen lenen zich goed bij vraagstellingen over disfunctionele teams, onopgeloste vraagstukken die steeds onder op de stapel terecht blijven komen en nieuwe visieontwikkeling binnen teams.

Gespreksleider/ facilitator

Als het inhoudelijke gesprek gefaciliteerd mag worden om elkaar beter te verstaan. Ik ondersteun waar inzichten uit gewisseld worden tussen mensen waar verschil in positie of perspectief een onbalans in het gesprek zou kunnen betekenen. Spreken vrijwilligers zich uit tegen een coördinator? Vraagt het team constructief dóór aan de directie? Verstaan de afdelingen elkaar in hun samenwerking voldoende? En welke positie hebben we ten opzichte van elkaar? Mijn uitgangspunt is de nuance in het gesprek te houden en toch duidelijk naar elkaar durven zijn.

Spreker

Als spreker word ik graag uitgenodigd wanneer ik kan vertellen over polariteiten. Over masculiene en feminiene waarden en krachten in een organisatie of systeem. De ‘power en love’-balans die elke groep mensen kan verbinden met elkaar en hun bedoeling. Ook de lokale cultuur en hoe uitsluiting door insluiting werkt. Je kunt mij ook uren laten spreken over verschillende toekomstbeelden en hoe zich die verhouden tot nieuwe ordeningen. Denk daarbij aan de onlosmakelijke verbondenheid die het internet ons laat zien en platform- en partnerorganisaties ten opzichte van eerdere structuren. Dat kan overigens ook in een notendop.

Maatschappelijk verantwoord

Ik werk graag met organisaties en verenigingen die een positieve impact willen maken op een manier die bij hen past. Of dat nou is vanuit een waardig mensbeeld, de wereld die zij om zich heen zien of een schonere verbinding met de natuur om ons heen. Twijfel je of jullie in die categorie vallen? Dan zit het waarschijnlijk wel goed. Een kennismaking schept al snel extra helderheid.