Kohesie

Als je doet wat je deed krijg je niet altijd meer wat je kreeg.

De diensten van Kohesie zijn er voor gemeenschappelijke en collectieve projecten. Voor individuele processen bieden we je Nieuwe werkelijkheid.nu

We zien veel maatschappelijke veranderingen de afgelopen jaren. Steeds vaker gaan we autoriteit niet langer buiten onszelf zoeken. We laten minder voor ons bepalen en dat zien we terug in organisatie structuren. En zelfontwikkeling lijkt in belangrijke mate toe te nemen.

Nieuwe hiërarchieën en veranderend leiderschap tot gevolg. We kennen het groeiende belang iedereen gehoord te hebben. Toch wil je op tempo blijven, moeten er keuzes gemaakt worden. Daarbij wil je niet enkel mensen die mee willen praten, het geheel moet ook gedragen worden.
De onderstroom zetten we graag in voor het groter goed. Herken je dit?
Nogal een uitdaging in veel gevallen he. 

Deze enorme kanteling die we met elkaar maken levert grote transformatie opdrachten op. Kohesie is er om die transformaties samen aan te gaan.

In organisaties en gemeenschappen levert verandering vraagstukken en frictie op. Je hoopt de kwetsbare gesprekken op gang te krijgen. Maar hoe breng je die in kaart? En voer je het goede gesprek in een passende setting om tot duurzame verandering te komen?
Je begint van binnenuit.  Je bevordert de sociale cohesie en gebruikt werkvormen passend bij de context. Wij helpen daar graag bij.

Dat wil zeggen, wij luisteren, vatte samen en delen kennis en ervaring. Samen herzien, en waar nodig, herschrijven we de regels die jullie sociaal en economisch construct in stand houden en mogelijk beter verbind met de doelstelling.