Rise, by lifting up each other

Rise, by lifting up each other is een reeks van bijeenkomsten die de deelnemers meeneemt naar een hoger niveau.

Het is tijd!

Deze reeks is voor mensen die voelen, zien en/of weten dat het anders kan.
Mensen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en expertises die zien hoe de werkelijkheid anders mag en dat de tijdgeest ons hier in dient.
De dwarsdenkers, friskijkers en toekomstwerkers van het moment.

Deelnemers worden ondersteund de onderstroom in zichzelf en de wereld om hen heen in stelling te brengen om zo intrinsiek en duurzame verandering tot stand te brengen.

Je krijgt inzichten, je potentie gaat beter resoneren met je leefwereld en je energie verhoogt.

In deze reeks is ruimte voor diversiteit, leiderschap, verbinding en ritme.
We kijken naar de essentie van dit alles en verbinden ons daarmee.

Inzichten en werkvormen vanuit antropologie, psychologie en zelfverwerkelijking kunnen aan bod komen. 
De groepsuitwisseling is bepalend voor de uitkomst en daarom staat het programma niet vast.

April starten we met een groep van max 8 personen. Twee avonden, twee dagdelen in het weekend en een vrij in te plannen coachingsmoment.

Jouw investering voor deze ronde is € 450,- inclusief btw voor particulieren, exclusief voor ondernemers.