Thema’s

Gelijkwaardigheid en diversiteit
In een tijd waarin we diversiteit hebben leren kennen kunnen we nu doorgroeien naar meer inclusiviteit. We hoeven niet te doen alsof alles hetzelfde is om het op gelijke waarde te schatten. Dit vraagt een kanteling in denken en zijn. We bouwen het vertrouwen in onszelf en in het geheel weer op waardoor we de ander met hetzelfde vertrouwen tegemoet kunnen komen.

Nieuw leiderschap
Leiderschap gaat ook over hoe we leiding nemen over onszelf. Over ons leven. Waarin laten we onszelf leiden. En waar wordt leiden lijden? Nieuwe leiderschap gaat over eigen autoriteit. Over het durven horen van de onderstroom in jezelf, de ander en het geheel. 

Alles heeft een ritme
Door met respect om te gaan met de ritmes van het leven geven we ruimte aan ontwikkeling. We ontkomen er niet aan dat alles in het leven een fase heeft. Het zijn de natuurwetten die ons leren dat alles fases heeft. We lijken er soms wat ver vandaan te zijn gegaan maar ook onze ontwikkeling is onderhevig aan fases. Deze fases erkennen, gebruiken en etaleren helpt niet enkel onszelf maar ook een ieder om ons heen.

Rust is het nieuwe doorpakken
Willen we nieuwe resultaten gaan behalen zullen we een bestaande dynamiek moeten doorbreken. Zowel in groepsverband als individueel is ademruimte van essentieel belang. Adem ruimte aan vergadertafels en ademruimte voor jou als persoon.